Agnesklooster Oldenzaal

Naar begin

De geschiedenis

Historisch onderzoek heeft veel nieuwe feiten opgeleverd over de kleurrijke geschiedenis van Oldenzaal in het algemeen en het Agnesklooster in het bijzonder.

Tegelijkertijd met de opgraving werd een onderzoek gestart naar de geschreven geschiedenis van het Agnesklooster. Door de vele branden, oorlogen en plunderingen die Oldenzaal door de eeuwen heen te verduren heeft gehad, zijn veel historische documenten verloren gegaan. Daarom moesten diverse archieven geraadpleegd worden om de geschiedenis van het klooster te achterhalen.

zegel van het klooster

De oudst bekende gegevens dateren uit de veertiende eeuw, toen het nog een begijnhuis was. In de eeuwen erna is het begijnhuis uitgegroeid tot een volwaardig klooster met een eigen kerk en begraafplaats.

Naast hun religieuze taken hielden de zusters zich bezig met weven, onder andere voor de monniken te Albergen. Het klooster had daarnaast inkomsten uit hun boerderijen in heel Overijssel, waarvan een groot aantal ook nu nog bestaan.

De Tachtigjarige Oorlog betekende het einde van het klooster. Nadat Oldenzaal in 1626 definitief in Staatse handen was gekomen, was er voor de nonnen geen plaats meer in Oldenzaal. In 1652 vertrokken ze naar Vreden en Haselünne en mochten hun bezittingen meenemen. Door hun spoor te volgen zijn een aantal van die bezittingen teruggevonden.

Klok van het Agnesklooster

Voor de gebouwen en kloosterbezittingen was dit niet het einde. De gebouwen zijn nog jarenlang in gebruik geweest door de stad Oldenzaal, onder andere als woning van de tweede predikant. De opbrengsten uit de boerderijen werden dankbaar gebruikt door de Ridderschap van Overijssel. In 1810 werden de boerderijen verkocht. Ook werden de kloostergebouwen rond 1800 gesloopt.

In een ander gebouw op het kloosterterrein werd een textielfabriek gevestigd. Dit gebouw werd in 1870 afgebroken. In 1922 werd op dit terrein de Radboud­school en de Plechelmusschool gebouwd. De restanten van het klooster verdwenen onder het schoolplein, waar ze ongestoord zijn blijven liggen tot de opgraving van het Agnesklooster begon.

In het boek wordt de hele geschiedenis van het klooster behandeld. Ook de boerderijen die in het bezit waren van het klooster komen uitgebreid aan bod. Met behulp van het register kan gemakkelijk op naam gezocht worden.